Vorming Dat wil zeggen dat de dansdocent het programma (thema) aanleert met als doelstelling dat de deelnemers aan deze vormingsactiviteit daarna zelf aan de slag kunnen om dit dansprogramma door te geven.
Prijskaartje € 5 per deelnemer per begonnen uur (per sessie), EN minimum € 100 per uur. (minimaal € 300 in totaal)Deze prijs is all-in (lesgelden, verplaatsingskosten, gebruik muziekinstallatie).
Te voorzien Via de inrichter: proper lokaal met voldoende ruimte.

Deelnemers: sportieve vrijetijdskledij.

vormingtrans

Ons vormingsaanbod richt zich tot leidinggevende personen (vanaf 15 jaar) in het jeugd- en jongerenwerk, opvoeders, dansdocenten, buurtwerkers, jeugdhuis animatoren, monitoren voor speelpleinwerking, jeugdatelier- en vakantiewerking, onthaalouders en begeleiders van buitenschoolse kinderopvang, leerkrachten, ...

Ervaring leert ons dat een kwalitatieve vormingsactiviteit minstens drie uren duurt. Inhoudelijk werken we aan twee belangrijke onderdelen: methodiek en programma.

Een belangrijke meerwaarde bij de vormingen van Danskant vzw is het didactisch materiaal. Wij hebben voor ELKE vorming een specifiek aanbod didactisch materiaal, muziek en beschrijvingen. Daardoor kunnen de deelnemers aan onze vormingen de volgende dag al zelf aan de slag met het aangeleerde programma!

 

divider8

 

Pedagogische studiedag

ventjes180x180 1Danskant stak veel tijd en energie in het ontwikkelen van een unieke methodiek om kinderen muzisch en dansant te begeleiden. Deze methodiek willen we graag delen met alle leerkrachten van jullie school.

Een muzische en dansante pedagogische studiedag

Dit is ons aanbod. Danskant vzw ontwikkelde een eigen en unieke methode om met kinderen te dansen. “Dans, beweging en muziek” is onze slogan, en dat komt duidelijk aan bod tijdens een sessie met Danskant.

Peuters Kleuters Kinderen 6 tot 12 jaar Tieners Doe een aanvraag

 

divider8

 

Dansant en muzisch met peuters

ventjes180x180 2Dit is een muzisch en dansant aanbod naar peuters toe waarbij wij aandacht hebben voor alle eisen gesteld aan het dansen met peuters.

De natuurlijke beweging, wars? van elke gekunsteldheid. De peuterdans zal daarom ontspruiten uit de peuter zelf om langs de dansdocent om terug naar de peuter te gaan.

De peuterdans is één van de meest directe media om aan te zetten tot actief muziek beluisteren. Uit het luisteren naar het voorzingen door de lesgever, volgt het samen zingen en het gestalte geven aan de muzikale vormgeving door de beweging.

Peuters Doe een aanvraag

 

divider8

 

Aan de slag met Dansspetters bij kleuters

ventjes180x180 3Dansspetters voorziet in een behoefte aan praktisch dansmateriaal. Deze dansbundels bevatten een dansprogramma dat zowel structuur biedt als ruimte voor exploratie. Het programma is met name bedoeld als een richtlijn waarbinnen alle ruimte is voor eigen ideeën die samen met de kinderen kunnen worden uitgewerkt.

Elke dans heeft een achtergrond en een thema die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van kinderen en waarin het speelse element en de eigen improvisatie een centrale plaats hebben. Dit zijn werkboeken voor iedereen die in zijn of haar werkveld met kinderen te maken heeft en die graag met ze wil dansen.

Kleuters Doe een aanvraag

 

divider8

 

Werelddans voor kleuters

ventjes180x180 4Kleuters leven vooral nog in hun kleine "ik-kringetje". Geheel eigen aan hun leeftijd. Toch staan kleuters ook open voor het ontdekken van nieuwe dingen.

Met het programma "Werelddans voor kleuters" willen we die honger nog verder aanwakkeren en aanmoedigen. Het programma biedt niet enkel dansen van over de hele wereld met hun eigen vormen en bewegingen maar ook muziek met allerlei klanken en ritmes, die soms ver af staan van de commerciële deuntjes die op onze kleuters worden losgelaten.

"Werelddans voor kleuters" is dus een totaalervaring, met een aanbod van dansen die zeer toegankelijke en uitnodigend zijn voor onze kleuters.

Kleuters Doe een aanvraag

 

divider8

 

Kinderdans

ventjes180x180 5De kinderdans is één van de technieken (en waarschijnlijk één van de sterkste!) waarover de opvoeding beschikt als tegengif tegen de om zich heen grijpende tendens om alles passief te ondergaan. Door de verdere technische evolutie ontsnapt ook het kind niet aan deze strekking, die een ontaarding betekent van de menselijke persoonlijkheid. Het kind trekt zich graag terug in zijn eigen wereld van fantasie en illusie.

En, kinderdans wil mondiale vorming, wereldoriëntatie en wereldburgerschap bij kinderen promoten. Mondiale vorming is een gemeenschappelijke noemer voor activiteiten en thema’s over internationale verhoudingen en ontwikkelingseducatie, vredeseducatie, mensenrechteneducatie, duurzame ontwikkeling en interculturaliteit.

Kleuters Kinderen 6 tot 12 jaar Doe een aanvraag

 

divider8

 

Streetdance en hiphop voor kinderen van 6 tot 12 jaar

ventjes180x180 6Ieder van ons heeft al wel eens hiphop op TV gezien.
De hiphopdans is ingebed in een hele jongerencultuur die samenhangt met typische kledij, muziek, graffiti....

De leuze van elke hiphopper : Be funky, get loose and enjoy yourself on the rythm. Bij hiphopdans heeft men een aantal basissteps waarrond men kan variëren in tijd, kracht en ruimte. Hierdoor kan men verschillende stijlen onderscheiden die weer samenhangen met de bijhorende muziekstijl ( R&B, hiphop, soul, funk, rap, acidjazz, triphop).

Bij al deze dansvormen staan isolatietechnieken( techniek waarbij je lichaamsdelen geïsoleerd laat bewegen bv. electric-boogie ), polymetriek (meerdere delen van het lichaam bewegen tegelijk doch onafhankelijk van elkaar) en solistische improvisaties centraal.

Het spreekt voor zich dat het improviseren op een zeer speelse manier wordt aangebracht die afgestemd is op het niveau van de kinderen.

Kinderen 6 tot 12 jaar Doe een aanvraag

 

divider8

 

Schoolfeestdansen

ventjes180x180 7Het is niet eenvoudig om elk jaar een mooi schoolfeest in elkaar te steken. Het vergt heel wat inspiratie en tijd.

Danskant heeft intussen een jarenlange ervaring in het vormgeven van schoolfeesten. In deze Workshop vorming kiezen we voor het dankbare thema ‘Met de hele school de wereld rond’. Er is een aanbod voor elke leeftijd. Een aanbod waarbij dansplezier vooraan staat maar tevens met zorg voor het “attractieve”. Deze Workshop vorming zorgt ervoor dat uw schoolfeest internationale allures krijgt. Aankleding en randactiviteiten kunnen dit nog eens extra in de verf zetten.

Kleuters Kinderen 6 tot 12 jaar Doe een aanvraag

 

divider8

 

Dansprogramma's

ventjes180x180 9Danskant heeft een zeer ruim aanbod aan kant-en-klare dansprogramma's, voor elke leeftijdsgroep. De programma's werden door ons uitgegeven als didactische uitgaven met muziek, dansbeschrijvingen en methodieken.
 
 Deze programma's kunnen we allemaal aanbieden in een workshop vorming.
Ervaring leert ons dat een kwalitatieve vormingsactiviteit minstens drie uren duurt. Inhoudelijk werken we aan twee belangrijke onderdelen: methodiek en programma.

Peuters Kleuters Kinderen 6 tot 12 jaar Tieners Bekijk alle programma's

 

 

 

contact2Als je twijfelt over welk dansproject er voor jou groep nu het best geschikt is, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Contact

Danskant vzw
Quellinstraat 49
BE 2018 Antwerpen

  +32 3 204 1931 (nieuw nummer)
  info@danskant.be

Ondernemingsnummer:
  410.946.834
RPR: Antwerpen, afdeling Antwerpen

Nieuwsbrief

Vul je e-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen:

Bezoekers

Vandaag:717
Gisteren:907
Deze week:6182
Deze maand:30448
Totaal:345823

Sociale media