missie

 

Onze visie en uitgangspunten


dansbewegingmuziek3In onze huidige samenleving is de keuzevrijheid sterk toegenomen waardoor kinderen en jongeren zich steeds bewuster kunnen worden van hun eigen identiteit. Vroeger lag je identiteit vast, onder andere door het milieu waarin je opgroeide. Onze huidige samenleving vraagt meer en meer om zelf te kiezen. Hoe beter we ons kunnen uitdrukken hoe verder we komen, waardoor expressie steeds belangrijker wordt.

Dansen als vorm van expressie is onze bijdrage tot de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zij ervaren het lichaam in al zijn mogelijkheden wat bijdraagt tot een evenwichtige groei, zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied. Kinderen en jongeren kunnen door te kiezen voor dans hun eigen mogelijkheden uitbreiden en onder hun eigen verantwoordelijkheid zelf hun identiteit opbouwen. Ze kunnen  zich op die manier ook  onderscheiden van de anderen.

Een actieve cultuurbeleving is voor Danskant iets wat je sociaal beleeft en is verbonden aan onze samenleving. Een actieve cultuureducatie moet veel meer zijn dan louter entertainment. Danskant kan kinderen en jongeren prikkelend prikken. Het gaat erom kinderen en jongeren te stimuleren om zelf op ontdekking te gaan. Binnen de verschillende culturen ervaren ze de vrijheid en verscheidenheid die eigen is aan de hedendaagse samenleving waardoor ze bewuster met zichzelf en met de omgeving kunnen omgaan.

aquatica 2009 045Een actieve cultuurbeleving en –educatie is een sociaal aspect van onze huidige maatschappij. De creativiteit die daardoor wordt aangescherpt, is een krachtig menselijk wapen om plezier in het leven te scheppen en in te gaan tegen de verzuring van de samenleving. Daarom willen wij kinderen en jongeren stimuleren in hun creatieve zoektocht naar een eigen plaats in de samenleving.

Danskant is uniek omdat ze ‘dans, muziek en beweging’ als een geïntegreerd aanbod ontwikkelt. We laten  kinderen en jongeren kennis maken met diverse aspecten en mogelijkheden van “dans, muziek en beweging”. Danskant zorgt voor een dansaanbod met aandacht voor zowel het eigen als ander cultureel erfgoed via kinderdans- en volksdansprogramma’s. Er is aandacht voor de ontwikkelingen in de hedendaagse dans  waarbij wij vertrekken vanuit “dansexploratie en dansbeleving”. Er is aandacht voor de ontwikkelingen in de hedendaagse muziekcultuur van kinderen en jongeren in allerlei vormen van o.a. streetdance, bodypercussie,…

Persoonlijkheidsontplooiing is indirect een gevolg van “dans, muziek en beweging” omwille van het lichamelijk, emotioneel en sociaal aspect ervan. Onderzoek toont aan dat dansen een positieve invloed heeft op lichaam en geest. Dansen in een ontspannen sfeer geeft eveneens een perfecte ontmoetingskans vermits het gaat om samen plezier beleven. Dansen is  communiceren en ontmoeten. De interactie zorgt ervoor dat  kinderen en jongeren zichzelf kunnen ontdekken, individueel en in relatie tot anderen.

t is goed voor ene keer 6Groepsbinding en het groepsproces zijn een stijgende maatschappelijke behoefte van onze samenleving. Bewijs hiervan is de trend om het  huidige tekort aan samenzijn in onze maatschappij te compenseren door allerlei massa-evenementen. Specifiek zien we in Vlaanderen op vlak van dans het evenement van de ‘boombals’ waar  jongeren naar toe stromen. Ze ontdekken hierbij iets “nieuws” wat schaars geworden is en dus ook stijgt in waarde: het  ‘volksdansen’.

Op jonge leeftijd kennis maken met dans verhoogt de cultuurparticipatie op latere leeftijd. Daarom bieden wij aan kinderen en jongeren de juiste prikkels aan om hen hiermee vertrouwd te maken. Ons vrijetijdsaanbod biedt jongeren de kans om hun sociaal netwerk te verruimen. We geven ons aanbod een uitdagend en positief karakter met aandacht voor diversiteit. 

Danskant richt haar Cursussen prioritair tot kinderen en jongeren omdat zij open staan voor nieuwe bewegingsvormen. Ze willen ervan genieten in een speelse omgeving, in hun vrije tijd en met eigen leefregels. Omdat wij dans in al zijn vormen willen promoten, zorgen wij voor een aanbod op maat van leeftijd en interesse. Niet alleen het dansen zelf maar ook het stimuleren van dansvoorstellingen en verspreiden van achtergrondinformatie behoren tot ons actieterrein.

Danskant richt zich met haar vormingsaanbod tot al wie dans, muziek en bewegingsCursussen wil stimuleren in onze samenleving.  Voor Danskant is een educatieve en actieve cultuurbeleving verbonden aan een samenleving waarin verschillende actoren meespelen en in een netwerk elkaar ondersteunen. Daarom richten wij ons tot het ganse jeugdwerkveld maar eveneens tot de doelgroepen:  dansdocenten, dansverenigingen en culturele organisaties en instellingen.

Danskant vzw

Danskant is uniek omdat ze 'dans, muziek en beweging' als een geintegreerd aanbod ontwikkelt. We laten kinderen en jongeren kennis maken met diverse aspecten en mogelijkheden van 'dans, muziek en beweging'. Danskant zorgt voor een dansaanbod met aandacht voor zowel het eigen als ander cultureel erfgoed en er is aandacht voor de ontwikkelingen in de hedendaagse dans.

weblinkdanskant.be

Over ons

Danskant vzw is een landelijk erkende cultuureducatieve jeugdvereniging, ondersteund door de Vlaamse overheid. Danskant wil dans, muziek en beweging als educatieve en actieve cultuurbeleving verspreiden met als doel de persoonlijkheidsontplooiing, maatschappelijke integratie en participatie te bevorderen van kinderen en jongeren.

weblinkOver ons

Bijscholingen

Onze bijscholingen richten zich tot leidinggevende personen (vanaf 15 jaar) in het jeugd- en jongerenwerk, opvoeders, dansdocenten, buurtwerkers, jeugdhuisanimatoren, monitoren voor speelpleinwerking, jeugdatelier- en vakantiewerking, leerkrachten, ...

weblinkBijscholingen

Opleiding

Onze dansopleiding bestaat uit drie verschillende, autonome onderdelen.. (Dansanimator, Dansdocent, Dansnstructeur) Autonoom maar ook verbonden met elkaar. Je kan dus elk onderdeel afzonderlijk volgen en eindigen of je volgt de drie delen als één traject. Aan jou de keuze !

weblinkOpleiding

Boek een docent

Danskant stuurt haar medewerkers uit voor minimaal drie aansluitende dansuren. Dit wil zeggen dat je zowel met een groep drie uur kan dansen (uiteraard kan dit niet met kinderen) of je deelt de drie aansluitende uren op met verschillende deelnemersgroepen.

weblinkBoek een docent

Danskampen

Onze danskampen worden ingericht in extern of internaatsverband, in een kindvriendelijk en kindveilig jeugdverblijfcentrum in een natuurlijke en milieuvriendelijke omgeving.

weblinkDanskampen

Dansgroepen

Je kan in Vlaanderen op verschillende plaatsen gaan dansen bij groepen die onder onze vleugels werken.

 

weblinkDansgroepen

Webwinkel

Danskant vzw is uitgever en verdeler van kwaliteitsvol didactisch dansmateriaal. Uitgebracht onder de vorm van CD's, video's, DVD's, CDR's

 

weblinkWebwinkel

Mechelen

Danskant vzw
Stationsstraat 31/1
BE 2800 Mechelen
  +32 (15)63 93 83

  Contact

 

mapdanskant

Nieuwsbrief
Vul uw e-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen:
 

 

  Nieuwsbrief archief

Contact

Danskant vzw
Stationsstraat 31/1
BE 2800 Mechelen

  +32 (15)63 93 83
  info@danskant.be

Ondernemingsnummer:
  410.946.834

Nieuwsbrief

Vul je e-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen:

  Inschrijven  Uitschrijven 
 

  Nieuwsbrief archief

Bezoekers

Vandaag:516
Gisteren:802
Deze week:4849
Deze maand:20077
Totaal:138559

Sociale media